Úvodní strana

Klub chovatelů Dandie Dinmont teriérů

XIII. Valná hromada ČMKU

Dne 28.3.2015 proběhla v Top hotelu Praha XIII. Valná hromada ČMKU, jeden z důležitých bodů jednání byla volba představenstva.

Valná hromada ČMKU schválila toto představenstvo

 

Předsednictvo a komise ČMKU 

Předseda ČMKU             MVDr. Lubomír Široký   
Místopředseda             Ing. Jan Kubeš  
Místopředseda             Miroslav Václavík  
Člen předsednictva             Jiří Janda  
Člen předsednictva             Miloš Kašpar  
Člen předsednictva             Jana Kudrnáčová  
Člen předsednictva             Iveta Nováková  
Člen předsednictva             Ing. Pavel Pletka  
Člen předsednictva             Otakar Vondrouš  

 

 Dozorčí rada ČMKU

Předseda DR            Milan Krinke 
Místopředsedkyně DR           Helena Matějeková
Člen DR           Ing. Radim Fiala
Člen DR           Petr Kalaš
Člen DR           Petra Márová

 

Zástupci v komisích FCI

Výstavní komise  Ing. Radovan Lysák 
Komise pro lovecké španěly Ing. Dana Pospíšilová
Komise pro norníky MVDr. Jaroslav Švec
Komise pro britské ohaře  MUDr. Vlastimil Novotný
Komise pro kontinentální ohaře Ing. Václav Vlasák
Komise pro retrívry  Mgr. Radim Kašpar 
Komise pro pastevecké psy Ing. Radko Loučka
Komise pro agility Antonín Grygar
Komise pro rozhodčí Jiří Janda 
Komise chovatelská MUDr. Vlastimil Novotný 
Komise pro záchranné psy  Ing. Helena Šabatová
Komise pro pracovní psy  Ing. Lea Šveráková 
Komise pro chrty  Ing. Veronika Kučerová Chrpová 
Komise pro mondioring Radim Kelar
Komise pro obedience  Vilemína Kracíková
Komise pro flyball  Milena Vrbová

 

 

 

Dalším z důležitých bodů bylo schválení návrhu transformace sdružení právnických osob ČMKU na spolek v souladu s legislativou ČR.

Valná hromada schválila dle ust. § 3051 zákona č. 89/201 Sb., občanského zákoníku změnu právní formy zájmového sdružení právnických osob Českomoravské kynologické unie, se sídlem Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8, IČ: 69781621, na spolek Českomoravské kynologické unie, z.s. a přijala stanovy s provedenými změnami.

Celý zápis z XIII. Valné hromady ČMKU konané 28.3.2015 jakož i nové znění Stanov ČMKU si můžete přečíst zde

Tato změna právní formy také čeká i náš klub a budeme ji schvalovat na Výroční členské schůzi 30.5.2015 po XVI. klubové výstavě KchDDT v Moravských Knínicích

 
 
9.4.2015