Klub chovatelů

Historie Klub chovatelů Dandie Dinmont Terrierů           

Založení samostatného klubu 26. června 1999

dandie pozadí 2

 

Vznik samostatného klubu chovatelů

Chovatelé Dandie Dinmont teriérů neměli odpočátku jednoduchou cestu k funkčnímu samostatnému klubu. Od uznání tohoto plemene ČMKU postupně vznikaly a zanikaly kluby dandies. Výrazným zásahem do samostatnosti DDT bylo jejich začlenění v roce 1995 do Klubu chovatelů málopočetných plemen. V tomto společenství byli dandíci více jak 4 roky. S požadovanými změnami ve funkci poradce chovu nastala i zásadní změna v existenci klubu samotného. Dnešní podoba se formovala od června 1999.

 

štěniceOd té doby uběhlo téměř osm let. Náš klub žije poměrně poklidným, ale pestrým životem. Našimi řadami prošla celá řada majitelů dandies. Někteří jen proto, aby uchovnili a poté odchovali jeden vrh, jiní s velkými nadějemi na úspěcht svého miláčka po prvním výstavním nezdaru vzdali i členství, jiné jeho okatý přítel navždy opustil a nového si již nepořídili. Do KCHT přešli 3 členové.

Za uplynulých osm let bylo registrováno 93 členů a 12 rodinných příslušníků a přátel dandies.

V průměru máme každý rok 40 hlavou členskou základnu s průměrným počtem nováčků - 10 za rok. Máme i zahraniční členy (D, SR), kteří se stali majiteli českých štěňat.

 

 

V KCHDDT jsme odchovali celkem:

  • 148 štěňat
  • 73 psů (23 hořčičných a 50 pepřových)
  • 75 fen (13 hořčičných a 62 pepřových)
  • Importováno bylo celkem 9 štěňata  (2 hořčiční psi - D a 1 pepřový pes - Fin. a 3 pepřové feny - D, Fin., I a 2 hořčičné feny - D).

Naši chovatelé vyjeli také do zahraničí (F, NL, D, S) se svými fenami na krytí za získáním nové krve do chovu českých dandies. Dnes už není jeden preferovaný chovný pes, který by kryl všechny feny, ale poradce chovu objektivně zahrnuje do chovu všechny kvalitní psy a tím dosahujeme pestrosti v chovu.

 

Klubová výstava KCHDDT

Každý rok připravujeme klubovou výstavu. Letos se bude konat osmá. Již 7 let pořádáme naše klubové výstavy dvoudenní, v malebném povodí Sázavy ve Chřenovicích u Ledče nad Sázavou a vždy máme štěstí na překrásné počasí.

Dosud posoudilo 7 rozhodčích  144 (ze 168 přihlášených) psů a fen,  v různých výstavních třídách i kvalitách.

Titul Klubový šampión byl udělen 4 psům a 8 fenám, Klubový šampión mladých získal 1 pes a 2 feny.

Jeden titul Klubový šampión mladých byl udělen in memoriam.

 

štěníci_zoji

Popisné přehlídky

Ve spolupráci s KCHT  jsme si ujednotili pravidla pro zařazení dandies do chovu a společně pořádáme 3x do roka popisné přehlídky.

Za toto období jsme popsali:

  • 52 dandíků a do chovu zařadili celkem
  • 39 psů a fen jsme zařadili do chovu.

Z KCHDDT bylo 41 jedinců z KCHT 9. Nedoporučen k chovu byl jeden pes a jedna fena.

 

Výstavní úspěchy

Můžeme se také pochlubit výstavními úspěchy na mezinárodních výstavách v zahraničí i na Světových a Evropských výstavách. V roce 2003 se stala světovou a evropskou vítězkou fena z chovatelské stanice „Okatá fantazie“.

Portugalsku 2001 jedna z našich fen získala CAC a Res.CACIB. Tato fena byla velmi úspěšná i na našich mezinárodních výstavách,  získala BIG i BIS na Interdog Bohemia 1997, letos na mezinárodní výstavě psů v Brně vyhrála Nejhezčího veterána prvního dne výstavy.

Amsterdamu 2002 se světové výstavy zúčastnili z našeho klubu 3 psi a 2 feny. Přivezli jsme domů tři Res.CAC, V2. To byl velký úspěch českých dandies, když si představíte, že nastoupilo celkem 41 těchto krásných okatých psů. U početnějších plemen není tento počet nic výjimečného ani na mezinárodní výstavě, ale u našeho plemene to bylo něco, co někteří ještě nikdy ani neviděli.

Velmi úspěšně  reprezentoval  pes z chovatelské stanice „ze Žíhelské zahrady“ v Bruselu 2003 (vítěz Bruselu, BOB),  EV 2004 v Barceloně (Res.CAC a Res.CACIB).

V polské Poznani, kde se konala světová výstava 2006, získali naši dandíci 2x CAC, 1x JWW a Best veteran, zúčastnilo se celkem 9 našich zástupců.

 

skupinka

 

Ve výstavních kruzích jsou psi z našeho klubu výrazní, dnes již s velmi dobrou úpravou, srst odpovídá předepsané struktuře dané standardem FCI. Dá se říci, že se úprava velmi sjednotila a že nejsou výrazné výkyvy, zřídka je vidět vysloveně neodborný nebo nepřípustný zásah do srsti.

V loňském roce došlo po sedmi letech ke změně předsedy klubu a člena výboru klubu, obě změny byly na žádost stávajících představitelů.

 

 

Plány do budoucna

Odchovávat stále krásná a zdravá štěňata. Více zviditelnit toto krásné a milé plemeno. Obsazovat výstavní kruhy co nejvíce typickými a kvalitními představiteli plemene. Možná větší aktivitu členů, to je jistě přání každého chovatelského klubu.
A snad jen, aby náš klub pracoval alespoň tak jako dosud.